Hans Schmidt #54258 
    Født:            
     Død:            
   Stilling Pommersfelden 
     Far:
     Mor:


 1  Margrethe Schmidt #54257     Født: 0 ___ 1640