Knudt Teting #51585 
    Født:            
     Død:            
     Far:
     Mor:
Biografi


        Ode Knudsdatter #51599 
    Født:            
     Død:            
     Far:
     Mor:

 1  Ellen Teting #51586     Født:    1584      
 2  Margrethe Teting #51539     Født: 0 ___ 1605      
 3  Nicolaus Teting #51587     Født:    1590      
 4  Titus Teting #51588     Født:            
 5  Anneke Teting #51592     Født: